นายร้อยตำรวจหญิง ทำการสมัครเรียนตั้งแต่ .....................
มีหลายละเอียดดังนี้
1.มีแบบทดสอบ
2.