รายละเอียดหลักสูตร online ต่างๆ

เมื่อสมัครเรียน หลักสูตรออนไลน์

นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ และฝึกทำแบบฝึกหัดอย่างไม่จำกัดครั้งได้ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมการวิเคราะห์และประเมินผล ผู้ปกครองและผู้เรียนสามารถติดตามผลการเข้าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร

1.เตรียมทหาร online ครบถ้วนทุกรายวิชา ทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด ตลอดจนโจทย์นับพันข้อพร้อมจับเวลาเหมือนสอบจริง

เริ่มเรียน 1 ต.ค.57 ราคา 2,500 บาท


2.นายสิบตำรวจ online ข้อสอบ 10 ชุด ชุดละ 150 ข้อ รวมทั้งสิ้น  1,500 ข้อ ครบทุกรายวิชาที่ใช้สอบ พร้อมเฉลยละเอียด

เริ่มเรียน 6 ส.ค.57 ราคา 500 บาท


3.จ่าอากาศ  online ครบถ้วนทุกรายวิชา โจทย์นับพันข้อพร้อมจับเวลาเหมือนสอบจริง

เริ่มเรียน 1 ต.ค.57 ราคา 2,500 บาท


4.ช่างฝีมือทหาร online ครบถ้วนทุกรายวิชา ทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด ตลอดจนโจทย์นับพันข้อพร้อมจับเวลาเหมือนสอบจริง

เริ่มเรียน 1 ต.ค.57 ราคา 2,500 บาท


5.นายร้อยตำรวจหญิง  ฝึกทำโจทย์นับพันข้อ ครบถ้วนทุกรายวิชา

เริ่มเรียน 1 ต.ค.57 ราคา 2,500 บาท
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ศุกร์, 1 สิงหาคม 2014, 11:57AM